Diensten

Enterprise architectuur

Een enterprise architectuur is een belangrijk stuurmiddel voor organisaties. Een enterprise architectuur biedt organisaties de kaders voor veranderingen, vastgelegd in een samenhangende en consistente verzameling van modellen en principes. Antevorte houdt zich reeds meer dan 10 jaar bezig met het concept van Enterprise architectuur en we zijn dan ook uitstekend in staat om voor uw organisatie dit stuurmiddel te implementeren.

Proces en informatie architectuur

Proces en informatie architecturen zijn hulpmiddelen om de visie en strategie van een organisatie te concretiseren en uiteindelijk te realiseren. Informatie architecturen zijn het middel om te dienen als scharnier tussen het wat en het hoe. Een informatie architectuur beschrijft uit welke componenten (in hun onderlinge samenhang) de informatievoorziening is samengesteld, wat hun functie is en welke bijdrage ze leveren aan de realisatie van de doelstellingen. Een proces architectuur beschrijft welke processen in de organisatie onderkend kunnen worden, wat de onderlinge samenhang is en welke bijdrage processen leveren aan de realisatie van de doelstellingen. Antevorte Consulting heeft veel kennis van het werken onder architectuur en is in staat om ook voor uw organisatie het architectuurproces in te richten.

Proces en informatieanalyse

Antevorte Consulting heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van proces en informatieanalyse. Hierbij kan Antevorte beschikken over een gereedschapskoffer met diverse ontwikkelmethodieken, waaronder methodieken gebaseerd op Information engineering en Oracle methodieken (AIM, CDM).

Workshopbegeleiding

Goede begeleiding bij een workshop is essentieel voor het behalen van een positief resultaat. Begeleiding is meer dan aleen voor de groep staan, maar bestaat uit een degelijke voorbereiding, begeleiding tijdens de workshop en een volledige evaluatie. De voorbereiding is gericht op het krijgen van inzicht in de inhoud van het vraagstuk en het bepalen van het doel van de sessie. Op basis hiervan wordt er door Antevorte Consulting een aanpak opgesteld voor een of meerdere bijeenkomsten. Door het inzetten van een onafhankelijk procesbegeleider zorg je ervoor dat dat de juiste vragen gesteld worden, dat iedereen betrokken blijft in het proces, zodat de juiste resultaten behaald worden.

Antevorte Consulting heeft voor het verzorgen van workshop de beschikking over een scala van moderatie-, brainstorm- en groepscommitmenttechnieken.

Tijdens de evaluatatiefase zorgt Antevorte Consulting niet alleen voor een uitgebreid evaluatieverslag van de workshop(s), maar zijn wij ook in staat om u actief te begeleiden bij de verdere verwerking van de resultaten van de workshop.

Klik hier voor een brochure over workshop op basis van de moderatiemethode (opent een PDF bestand)